Złote Gody w gminie Gostyń z „Zaczarowaną Melodią”

 

            Chór „Zaczarowana Melodia” po raz kolejny uświetnił uroczystość wręczenia medali za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznawanych przez prezydenta RP. Podobnie jak w ubiegłych latach wszyscy jubilaci zebrali się w Gostyńskim Ośrodku Kultury „Hutnik”. „Zaczarowana Melodia” przygotowała krótki program artystyczny, będący muzyczną niespodzianką dla zgromadzonych par małżeńskich. Chórzystom towarzyszył zespół instrumentalny, w którym zagrał kolejny tata – p. Artur Kuklewski.

Uroczystość ta odbyła się 24 września 2018 roku.

         

   „Zaczarowana Melodia” dziękuje

p.Sławkowi, p.Marcinowi i p.Arturowi

za zaangażowanie i poświęcony czas!!!


 

Dodatkowe informacje