„Zaczarowana Melodia” na Dniach Gostynia

 

            Dnia 2 czerwca 2019 roku „Zaczarowana Melodia” zaprezentowała swój repertuar na Dniach Gostynia organizowanych na gostyńskim kartodromie. Publiczność lokalna była zachwycona zaprezentowanym programem artystycznym. Nie zabrakło bisów.

            Po koncercie stojąc wśród swoich chórzystów, p. Ewa Kuśnierek odebrała niezwykłą nagrodę - Laur Gostynia 2019, który jest uznaniem Rady Miejskiej za działania na rzecz rozwijania kultury muzycznej mieszkańców Gostynia, zdolności muzycznych dzieci i zamiłowania do wspólnego śpiewania oraz promowania Gostynia w skali kraju.

 


 

Dodatkowe informacje