• Drukuj

 

 Patron Szkoły Ksiądz Franciszek Olejniczak

 

 

Franciszek Olejniczak urodził się 4 października 1877r. w Poznaniu w wielodzietnej rodzinie jeżyckiego cieśli. Już w pierwszym roku życia chorował kilkakrotnie na zapalenie płuc. Jako 5-letni chłopiec zaczął uczęszczać do Szkoły Elementarnej, później do Miejskiej Szkoły Obywatelskiej i w 1893r. przyjęto go do Gimnazjum im. Marii Magdaleny w Poznaniu. Ze szkoły został rychło usunięty przez władze pruskie za prowadzenie polskiej pracy patriotycznej. Naukę kontynuował w Kołobrzegu i Białogardzie, gdzie w 1899r. uzyskał świadectwo dojrzałości. W latach 1899 – 1904 odbył studia filozoficzno – teologiczne w Poznaniu, po czym otrzymał nominację na wikariusza w Gostyniu. Odtąd przez 60 lat z niezwykłą gorliwością służył temu miastu i jego mieszkańcom. Zasadniczą strefą działalności ks. Fr. Olejniczaka w Gostyniu była jego długoletnia działalność społecznikowska oraz praca pedagogiczna. Już w latach 1904 – 1918 aktywnie działał w różnych gostyńskich stowarzyszeniach społeczno – zawodowych i oświatowych, wyróżniając się zwłaszcza na niwie wychowania patriotycznego. Zaraz po zakończeniu I wojny światowej prowadził dzieło spolszczenia tutejszej szkoły powszechnej. Jako nauczyciel miejscowego Gimnazjum Miejskiego w 1921r. wysunął projekt budowy ze składek społecznych nowego gmachu gimnazjum, pozyskując dla tej inicjatywy rzadko spotykane moralne i materialne wsparcie szerokich kręgów mieszkańców Gostynia i okolicy. W 1924r. otwarto okazały gmach gimnazjum a ks. Franciszek Olejniczak został jego dyrektorem. Pod jego kierownictwem placówka ta uzyskała bardzo wysoką rangę wśród wielkopolskich szkół średnich, szczycąc się nowoczesnymi metodami nauczania i oryginalnymi formami realizacji celów wychowawczych. Ze względu na słabnący wzrok w 1933r. ks. Olejniczak odszedł ze szkolnictwa, nie zaprzestając jednak prac społecznych na rzecz środowiska. Okres okupacji przeżył w Poznaniu, represjonowany wielokrotnie przez hitlerowców. Po wyzwoleniu wrócił do Gostynia i mieszkał tu do śmierci. Mimo całkowitej utraty wzroku wznowił owocną działalność społeczną. Należał do grona inicjatorów odbudowy zniszczonego przez okupantów gmachu gimnazjum. Jego ostatnią inicjatywą o zasięgu ogólnokrajowym, której realizacji nie doczekał, była idea budowy w Warszawie domu starców im. Matysiaków. Zmarł 2 listopada 1965r. Popularny “ ksiądz radca” cieszył się wśród gostynian wielkim autorytetem. Był człowiekiem wielkiego serca, cechował go wielki humanitaryzm, tolerancja oraz trzeźwość w ocenie lokalnej rzeczywistości polityczno – gospodarczej.

 

W dniu 28 maja 1999 roku Rada Miejska w Gostyniu podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyniu, a jej wykonanie powierzyła dyrektorowi szkoły.

W dniu 19 czerwca 1999 roku odbyła się doniosła uroczystość nadania imienia szkole.

  dyrektor  Burmistrz 

uczniowie  prezenty

wpisy