Olimpiady Wiedzowe Dla Klas I – III

  Konkurs

         Również w tym roku szkolnym, 07 i 08 stycznia, nasza szkoła przystąpiła do dwóch olimpiad o ogólnopolskim zasięgu: olimpiady Olimpusek i olimpiady Olimpusek z języka angielskiego. Pierwsza olimpiada polegała na rozwiązaniu przez dzieci zintegrowanego sprawdzianu obejmującego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej.

 

       Natomiast olimpiada językowa sprawdzała wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Klasy II i III rozwiązywały osobne zestawy testowe składające się z 21 pytań o różnej skali trudności. Wszyscy chętni mogli spróbować swoich sił i w rezultacie w Olimpusku wzięło udział 5 uczniów z klas 2 i 18 uczniów z klas 3. Natomiast do Olimpuska z języka angielskiego zgłosiło się 15 uczniów klas III. W chwili obecnej, nasi młodzi uczestnicy z niecierpliwością czekają na wyniki, które powinny zostać przekazane przez organizatora olimpiad do dnia 03.03.2014r. Oczywiście mocno trzymamy za nich kciuki :)

Dodatkowe informacje