• Drukuj

Regulamin Ligi zadaniowej

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu.

2. Zadania będą wstawiane co miesiąc na stronę internetowa szkoły- www.sp5.gostyn.pl.

3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 4.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne rozwiązanie zadań i dostarczenie ich do nauczyciela matematyki do końca każdego miesiąca.

5. Każde zadanie musi być rozwiązane bardzo dokładnie a odpowiedź uzasadniona.

6. Na początku każdego miesiąca (zaczynając od listopada) wyniki zostaną wstawione na stronie internetowej w postaci rankingu.

7. Nie oddanie zadań w danym miesiącu nie skutkuje skreśleniem z listy. W takim przypadku uczeń otrzymuje za dane zadanie 0 punktów i może brać udział w lidze zadaniowej w kolejnym miesiącu.

8. Zwycięzcy Szkolnej Ligi Zadaniowej zostaną ogłoszeni i nagrodzeni na końcu roku szkolnego.