„Zawód moich marzeń”

aDnia 5 lutego gościliśmy Panią U. Burzyńską – Zimną – doradcę zawodowego zatrudnionego w PPP w Gostyniu, która przeprowadziła w klasach szóstych zajęcia pt. „Zawód moich marzeń”. Celem spotkania było zmobilizowanie uczniów do zbierania informacji o zawodach, zapoznanie ich ze sposobem poznawania zawodów oraz podziałem zawodów według przedmiotów pracy, wskazanie uczniom związku między własnymi predyspozycjami psychofizycznymi a przyszłym zawodem, a także polecenie różnych źródeł informacji o zawodach.

 a  a

Marta Wojtyniak


 

No stress!

aW ramach innowacji pedagogicznej „Pewny swojego wyboru, bez stresu idę dalej” uczniowie klasy VIII a wzięli udział w warsztatach „Jak radzić sobie ze stresem?” Warsztat podzielony został na dwie części. Podczas pierwszych zajęć uczniowie poszerzyli wiedzę o stresie, jego objawach oraz dokonali oceny jego źródeł i skutków w sferze psychicznej i fizycznej. Na drugich zajęciach zaprezentowane zostały propozycje sposobów radzenia sobie ze stresem – związanych ze zmianą sposobu myślenia, relaksacją, zmianą zachowań.

 a  a  a

a  a  a

Edyta Radomska

Marta Wojtyniak


 

Wywiadówka z gościem.

 

a

W ramach innowacji pedagogicznej Pewny swojego wyboru, bez stresu idę dalej, podczas listopadowych zebrań z rodzicami gościliśmy panią A. Sadzką. kierownika internatu. Rodzice uczniów klasy VIII zostali zapoznani z kierunkami kształcenia w Zespole Szkół Rolniczych im. Gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu. Nasz gość w kilku zdaniach omówił kierunki kształcenia.

 

Technika kształcące w zawodzie:
Technik architektury krajobrazu
Technik rolnik
Technik weterynarii
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik inżynierii środowiska i melioracji
Technik kelner
Technik usług fryzjerskich
Liceum ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną:
Bezpieczeństwo publiczne i działania policji

Szkoła Branżowa I Stopnia:
Kierowca-mechanik
Pani A. Sadzka przedstawiła propozycję zamieszkania w internacie. Więcej informacji otrzymamy podczas wycieczki w styczniu.

a  a  a

a  a  a

Marta Wojtyniak
Edyta Radomska
(foto. A. Sadzka)


 

Dodatkowe informacje