Wywiadówka z gościem.

 

a

W ramach innowacji pedagogicznej Pewny swojego wyboru, bez stresu idę dalej, podczas listopadowych zebrań z rodzicami gościliśmy panią A. Sadzką. kierownika internatu. Rodzice uczniów klasy VIII zostali zapoznani z kierunkami kształcenia w Zespole Szkół Rolniczych im. Gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu. Nasz gość w kilku zdaniach omówił kierunki kształcenia.

 

Technika kształcące w zawodzie:
Technik architektury krajobrazu
Technik rolnik
Technik weterynarii
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik inżynierii środowiska i melioracji
Technik kelner
Technik usług fryzjerskich
Liceum ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną:
Bezpieczeństwo publiczne i działania policji

Szkoła Branżowa I Stopnia:
Kierowca-mechanik
Pani A. Sadzka przedstawiła propozycję zamieszkania w internacie. Więcej informacji otrzymamy podczas wycieczki w styczniu.

a  a  a

a  a  a

Marta Wojtyniak
Edyta Radomska
(foto. A. Sadzka)


 

Dodatkowe informacje