No stress!

aW ramach innowacji pedagogicznej „Pewny swojego wyboru, bez stresu idę dalej” uczniowie klasy VIII a wzięli udział w warsztatach „Jak radzić sobie ze stresem?” Warsztat podzielony został na dwie części. Podczas pierwszych zajęć uczniowie poszerzyli wiedzę o stresie, jego objawach oraz dokonali oceny jego źródeł i skutków w sferze psychicznej i fizycznej. Na drugich zajęciach zaprezentowane zostały propozycje sposobów radzenia sobie ze stresem – związanych ze zmianą sposobu myślenia, relaksacją, zmianą zachowań.

 a  a  a

a  a  a

Edyta Radomska

Marta Wojtyniak


 

Wywiadówka z gościem.

 

a

W ramach innowacji pedagogicznej Pewny swojego wyboru, bez stresu idę dalej, podczas listopadowych zebrań z rodzicami gościliśmy panią A. Sadzką. kierownika internatu. Rodzice uczniów klasy VIII zostali zapoznani z kierunkami kształcenia w Zespole Szkół Rolniczych im. Gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu. Nasz gość w kilku zdaniach omówił kierunki kształcenia.

 

Technika kształcące w zawodzie:
Technik architektury krajobrazu
Technik rolnik
Technik weterynarii
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik inżynierii środowiska i melioracji
Technik kelner
Technik usług fryzjerskich
Liceum ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną:
Bezpieczeństwo publiczne i działania policji

Szkoła Branżowa I Stopnia:
Kierowca-mechanik
Pani A. Sadzka przedstawiła propozycję zamieszkania w internacie. Więcej informacji otrzymamy podczas wycieczki w styczniu.

a  a  a

a  a  a

Marta Wojtyniak
Edyta Radomska
(foto. A. Sadzka)


 

Spotkanie z kierownikiem internatu

aW ramach innowacji pedagogicznej: „Pewni swojego wyboru, bez stresu idę dalej”, spotkaliśmy się z przedstawicielami Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu: kierownikiem internatu, panią A. Sadzką oraz uczniami szkoły. Dowiedzieliśmy się jakie kierunki oferuje nam szkoła ponadpodstawowa. Dzięki prezentacji poznaliśmy szkołę, wiemy już jak wyglądają budynki, klasy czy laboratoria. Poznaliśmy realia uczęszczania na zajęcia praktyczne, oraz poznaliśmy możliwości rozwoju.
Jednak najwięcej informacji przekazali mam starsi koledzy z tej właśnie szkoły. Przedstawili profile klas, które są bardzo ciekawe, a co za tym idzie mają przyszłość w naszym regionie. Poniżej wykaz profili klas:
 
Technik rolnik 
Technik architektury krajobrazu 
Technik weterynarii 
Technik żywienia i usług gastronomicznych 
Technik inżynierii środowiska i melioracji 
Technik kelner 
Technik usług fryzjerskich 

Pani A. Sadzka opowiedziała nam o internacie, jego funkcjonowaniu i obyczajach. Już wiemy, że mieszkanie w internacie to nie tylko nauka, ale również wiele ciekawych spotkań np. z  kosmetyczką.

a  a

Zdjęcia: Eryk Pazoła

Marta Wojtyniak

E. Radomska


 

Więcej artykułów…

  1. Lista szkół ponadpodstawowych

Dodatkowe informacje