• Drukuj

Pierwsi   zwiedzający wystawę

wJuż od 8:00 w bibliotece tłumy dzieci.  Uczniowie klas drugich pierwsi zwiedzili wystawę „Moje szczęśliwe dzieciństwo”. Dzieci wysłuchały  fragmentu książki Janusza Korczaka „Józki, Jaśki i Franki”, a następnie  wszyscy z ciekawością szukali swoich podobizn. 

 

 

w  w 

w  w

Jolanta Małecka