• Drukuj

Debata na temat ochrony praw dziecka

dZ okazji Dni Praw Dziecka, 9 listopada odbyła się w naszej szkole debata, której tematami wiodącymi były: prawo do prywatności oraz prawo do życia bez przemocy. Rada Samorządu Uczniowskiego zaprosiła do uczestnictwa w wydarzeniu osoby reprezentujące różne instytucje działające na terenie gminy i powiatu gostyńskiego. Z ramienia Komendy Powiatowej Policji udział w dyskusji wzięli Pani Monika Curyk oraz Pan Jarosław Godniak. Gostyński Sąd reprezentował Sędzia Sądu Rejonowego Pan Marcin Nowak, Radę Rodziców Pani Joanna Kosmalska. Swoje stanowisko w dyskusjach mogli wyrazić także Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu Pani Katarzyna Smektała, pedagog szkolny Pani Marta Wojtyniak oraz nauczycielki Pani Magdalena Gorwa – Miś oraz Pani Alicja Jerszyńska. Jako przeciwwagę dla ich głosów występowali nasi uczniowie, którzy żywo dyskutowali o prawie do prywatności, budowaniu zaufania w relacjach dziecko – rodzic. Moderatorem debaty był Pan Adam Bartkowiak. Rozpoczęła się ona od dyskusji na temat klapsa, obie strony dyskusji (uczniowie oraz goście) otrzymali pytanie – Czy dziecko może otrzymać klapsa? Czy jest to już przemoc? Następnie mowa była o tym czy rodzice mogą przeszukać nasz plecak, czy mogą przeszukiwać nasze rzeczy i pokój oraz czy mogą wchodzić do niego bez pytania? W tym momencie temat bardzo szybko przeniósł się na pytanie, czy uczniowie znają regulamin Facebooka oraz czy mają na nim konto. Powiązane z tym były kolejne pytania - czy spotkaliśmy się z hejtowaniem w Internecie? Czy mamy świadomość, że nie jesteśmy anonimowi, a to jest karalne?

d   d  d

Marta Wojtyniak