• Drukuj

Piątoklasiści o prawach dziecka

Wszyscy mamy swoje prawa. Ci najmłodsi spośród nas również. Kiedyś jednak o tym nie pamiętano. Postanowiono więc stworzyć Konwencję Praw Dziecka, by chronić tych, którzy sami jeszcze nie mogli tego zrobić. W tym roku obchodzimy kolejną rocznicę powstania tego ważnego dokumentu. Aby jak najpełniej ją upamiętnić, uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele połączyli swe siły. Zdecydowali, że uroczyste obchody Dni Praw Dziecka odbędą się w naszej szkole dnia 6 grudnia 2016r. W tym dniu do szkoły przybyli reprezentanci rodziców i razem z uczniami przygotowali koszulki, które ozdobili promowanymi hasłami. Uczniowie klas V zajmowali się hasłem: „Mam prawo do własnego zdania”. Po ozdobieniu koszulek uczniowie udali się na salę gimnastyczną, gdzie wspólnie z rodzicami przedstawili przygotowaną wcześniej scenkę dotyczącą promowanego prawa dziecka. Piątoklasiści swoimi występami przypomnieli, że każdy ma prawo do własnego zdania; należy jednak pamiętać, że słowa mogą również ranić. W związku z tym należy zawsze pamiętać o kulturze języka. Po wspaniałych występach rozpoczęła się dyskoteka. Cała społeczność szkolna wspólnie i zgodnie bawiła się w zaprojektowanych przez siebie koszulkach przy muzyce. Na koniec był też czas na refleksję: pamiętajmy, że mamy prawa, ale również obowiązki!

Magdalena Woźniakowska