• Drukuj

Szkoła Demokracji

a11 października, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Eryk Pazoła oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego – Barbara Carvalho wzięli wspólnie udział w szkoleniu wprowadzającym do programu „Szkoła Demokracji”, które miało miejsce w Poznaniu. „Szkoła Demokracji”, to czwarta edycja ogólnopolskiego programu, którego celem jest zwiększanie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej poprzez zwiększenie roli mechanizmów demokratycznych w życiu szkoły. Podmiotem prowadzącym i realizującym program jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zadaniem zespołu projektowego będzie zaplanowanie działań dla całej szkoły oraz spełnienie przez nią, w ciągu roku szkolnego, wymagań zawartych w pięciu obszarach. Jeśli wszystko się powiedzie, szkoła otrzyma certyfikat „Szkoły Demokracji”. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

a  a

Samorząd Uczniowski

Barbara Carvalho