• Drukuj

Szkoła Demokracji – II obszar za nami !

aTyle, co tworzyliśmy wpis na stronkę z informacją o zaliczeniu I obszaru w ramach programu Szkoła Demokracji do którego Samorząd Uczniowski przystąpił w tym roku szkolnym a już otrzymaliśmy kolejną dobrą wiadomość … II obszar również został zaliczony przez naszą placówkę! W ramach tego obszaru, czyli „Komunikacja i media” skupiliśmy się na wywiązaniu z punktu 2: "Wprowadzamy stały sposób komunikacji między uczniami i władzami". Od początku roku podejmowaliśmy działania mające na celu usprawnienie lub poszerzenie komunikacji między uczniami i władzami, jak i władzami oraz całą społecznością szkolną. Między innymi postanowiliśmy wprowadzić w życie pomysł "skrzynki" o której po raz pierwszy usłyszeliśmy na szkoleniu wprowadzającym do programu. Nasze sprawozdanie opisujące realizację działań w tym obszarze zostało w całości zaakceptowane, beż żadnych poprawek z czego się bardzo cieszymy :) Przed nami jeszcze 3 obszary.

 

Samorząd Uczniowski

Barbara Carvalho