• Drukuj

Sekcja Dekoracyjno – Informacyjna

w roku szkolnym 2019 / 2020

W chwili obecnej w skład Sekcji Dekoracyjno – Informacyjnej wchodzi 8 dziewczyn z klasy 8C z przewodniczącą Zosią Trąbałą na czele. Wszystkie dziewczyny pracowały w tej sekcji w roku ubiegłym i świetnie wywiązywały się ze swoich obowiązków dbając o systematyczne dekorowanie dwóch gazetek za które odpowiada Samorząd Uczniowski. W tym roku szkolnym, po naradzeniu z panią Dyrektor doszliśmy do wniosku, że obie, mniejsze gazetki będą pełnić funkcję reprezentacyjną i przez cały rok informować o bieżącym składzie SU. Należało więc znaleźć miejsce, gdzie nasze dziewczyny mogłyby tworzyć okolicznościowe gazetki. Problem został rozwiązany bardzo szybko … już w roku ubiegłym Sekcja Dekoracyjno Informacyjna wspierała i pomagała Bibliotece w dekorowaniu dużej gazetki przynależnej do niej. Tak więc w tym roku szkolnym, po prostu przedłużamy naszą współpracę i informujemy oficjalnie, że gazetka znajdująca się przed wejściem do biblioteki będzie wspólnym dziełem SU oraz Biblioteki.

 

Barbara Carvalho