Nowy

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W GOSTYNIU

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

>>POBIERZ<<

 

 

 


 

 

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające

na rok szkolny 2018/2019 do klas I

Postępowanie rekrutacyjne:

Od 5 marca do 16 marca 2018r - w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Granicznej 1, odbędzie się nabór uczniów do klas pierwszych.

Od 19 marca do 21 marca 2018r - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

22 marca 2018r - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 23 marca do 28 marca 2018r - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – w postępowaniu rekrutacyjnym.

29 marca 2018r - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie uzupełniające:

Od 4 czerwca do 8 czerwca 2018r – nabór wniosków w postępowaniu uzupełniającym.

Od 11 czerwca do 13 czerwca 2018r - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

14 czerwca 2018r - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

Od 15 czerwca do 18 czerwca 2018r - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – w postępowaniu uzupełniającym.

19 czerwca 2018r - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu uzupełniającym.

 

Zgłoszenia i wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Sekretariat czynny 7:00 - 15:00

 

REJONIZACJA zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/346/17Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 marca 2017 r.

 

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają:

 

Zgłoszenie dziecka do szkoły  >>pobierz plik<<

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata  >>pobierz plik<<

Karta dodatkowych informacji o dziecku  >>pobierz plik<<

 

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają

 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej >>pobierz plik<<

Załączniki do wniosku potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych: >> pobierz pliki <<

 

- Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Gostyń – załącznik nr 1

 

- Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata – załącznik nr 2

 

- Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły kandydata osób/y wspierających/ej w zapewnieniu należytej opieki – załącznik nr 3.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia  >>pobierz plik<<

 

 

Uchwała Nr XXVI/346/17

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 16 marca 2017 r.


 

Dodatkowe informacje