• Drukuj

Happening „Stop przemocy i agresji” - „Wolontariusze dla bezpieczeństwa”

wZespół wolontariuszy wraz z kolegami i koleżankami z klasy, podczas godziny z wychowawcą, pod opieką nauczyciela Katarzyny Tyrzyk, przygotowali plakaty z zapisanymi hasłami przeciwko przemocy i agresji. Natomiast uczniowie z zajęć opiekuńczo-wychowawczych, pod okiem nauczycieli Magdaleny Szwengler i Pauliny Nowakowskiej, przygotowali naklejki z takimi napisami, jak: „Jestem tolerancyjny”, „Jestem dobrym kolegą”, „Jestem dobrym człowiekiem”, „Jestem życzliwy”, „Możesz mi zaufać” , itp. 29.11.2016r. podczas przerwy międzylekcyjnej wolontariusze i uczniowie klasy VI c, pod opieką pedagoga, z przygotowanymi plakatami, głosili hasła przeciwko agresji i przemocy. Natomiast wytypowani uczniowie z klas III rozdawali kolegom naklejki. Dzieci ubrane były w białe koszulki na znak pokoju.

Zaskoczeni uczniowie i pracownicy szkoły z zaciekawieniem obserwowali całe wydarzenie.

w  w

Marta Wojtyniak