Wolontariat Arka

Nasz wolontariat rozszerzył się nową grupę uczniów. Wyrazili oni chęć działań woluntarystycznych na terenie szkoły. Uczniowie chcą brać udział w akcjach na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej, działaniach ekologicznych, zbiórkach na rzecz zwierząt. Grupa wolontariuszy przyjęła nazwę Wolontariat Arka. Wiele prac będą wykonywali wspólnie z wolontariuszami Stowarzyszenia Noe, dlatego powstał jeden zespół, który nazwaliśmy Arka Noego.

Alicja Jerszyńska


 

Dodatkowe informacje