Gratulujemy

Dnia 11 grudnia odbyło się uroczyste podsumowanie realizowanych programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży: „Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Recepta na szczęśliwą rodzinę – radość, szacunek, miłość”. Uroczystość odbyła się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Józefa Zeidlera w Gostyniu, organizatorem był Urząd Miejski i Gminy w Gostyniu. Spotkanie rozpoczęło się od występu naszego chóru szkolnego „Zaczarowana melodia”, którego dyrygentem jest p. Ewa Kuśnierek.

q

Podczas uroczystości przedstawiciele Rady Rodziców, którzy zajęli I miejsce w konkursie na inicjatywę propagującą bezpieczne zachowania w sieci, otrzymali podziękowania za włączenie się w działania na rzecz przeciwdziałania patologiom wśród dzieci i młodzieży, które wręczył p. A. Waleński.

q

Podziękowania i nagrody z rąk zastępcy Burmistrza Gostynia p. Grzegorza Skorupskiego otrzymali uczniowie pełniący w szkole funkcję koordynatorów profilaktycznych, a mianowicie: Nikola Drygas kl. VI b, Hanna Kotowska kl. VI b i Jakub Szulc kl. VI a.

 

q

Pani Magdalena Rajewska –Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii podkreśliła też sukces naszych uczniów: Anny Roszak, Anny Brucks, Hanny Zbroniec, Agaty Ostach, Wiktorii Nowickiej, Marii Stróżyńskiej, Wiktora Sadzkiego pod kierownictwem pani Agnieszki Tokarskiej. Otrzymali oni bowiem wyróżnienie w konkursie, w którego celem było stworzenie 10 minutowego filmu dotyczącego hasła "Kochasz? Nie krzywdź." Było to ciekawe doświadczenie.

Marta Wojtyniak


 

Dodatkowe informacje