Mikołaje 2017

aWe wtorek 12 grudnia w naszej szkole zakończyła się zbiórka darów, które przekazane zostały na akcję charytatywna pod nazwą „Mikołaje 2017”. Zbiórkę organizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. W tym roku dary będą przeznaczone dla dzieci z ubogich rodzin oraz osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych. Dzięki Państwa hojności udało się zebrać znaczną ilość paczek wypełnionych po brzegi produktami spożywczymi, słodyczami, produktami do pielęgnacji ciała oraz chemii gospodarczej. Za zaangażowanie i wsparcie ubogich oraz potrzebujących serdecznie dziękujemy!

Zachęcamy do udziału w akcji w przyszłym roku.

a  a  

Weronika Janus

Barbara Carvalho

Agnieszka Tokarska


 

 

Podsumowanie akcji „Wolontariusze dla bezpieczeństwa”

13 grudnia odbyło się podsumowanie prowadzonej w naszej szkole akcji „Wolontariusze dla bezpieczeństwa” – zadanie realizowane w ramach programu „Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”. Podczas apelu uczniowie pełniący funkcję koordynatorów profilaktycznych, omówili prowadzone w szkole działania promujące życie wolne od nałogów oraz przeciwdziałające przemocy. Funkcję wolontariuszy pełnili: Nikola Drygas kl. VI b, Hanna Kotowska kl. VI b oraz Jakub Szulc kl. VI a.

 a

W ramach akcji przeprowadzone zostały zajęcia wychowawczo-profilaktyczne prowadzone przez wychowawców, pedagoga szkolnego, przedstawicieli KPP w Gostyniu. Zespoły klasowe, pod opieką wychowawców, wzięły udział w konkursach: „Radosny parasol” (dla klas I i III) oraz na plakat promujący hasło przeciwko przemocy (dla klas IV-VII). Podczas apelu Pani Dyrektor nagrodziła laureatów konkursów:

· Konkurs „Radosny parasol”:

- I miejsce: uczniowie klasy III f z wychowawcą p. M. Rajewską,

- II miejsce: uczniowie klasy I c z wychowawcą p. W. Janus,

- III miejsce: uczniowie klasy III c z wychowawcą p. J. Tomczak,

- wyróżnienia: uczniowie klasy III b z wychowawcą p. S. Wojtkowiak, uczniowie klasy I b z wychowawcą p. J. Marcinkowską.

· Konkurs na plakat promujący hasło przeciwko przemocy:

- I miejsce: uczniowie klasy VII c z wychowawcą p. K. Tyrzyk,

- wyróżnienia: uczniowie klasy IV a z wychowawcą p. A. Jerszyńską, uczniowie klasy IV d z wychowawcą p. H. Szczepecką, w zastępstwie p. J. Fajczyk.

Życzymy Wam dalszych sukcesów!

 a  a

Wolontariusze na korytarzach szkolnych wywiesili hasła przeciwko agresji i przemocy, przygotowali gazetkę ścienną w zakresie profilaktyki uzależnień. Uczniowie klas I i III wzięli udział w profilaktycznym przedstawieniu kukiełkowym, przygotowanym przez dzieci z zajęć świetlicowych. Na uroczystość Wolontariusze z pomocą koleżanek i kolegów z klasy VI a wystawili prace uczniów klas IV-VII (konkurs na plakat promujący hasło przeciwko przemocy) oraz plakaty przygotowane przez rodziców uczniów (w ramach akcji podjętej przez Radę Rodziców).

 a

Na koniec uczniowie klasy VI a zaprezentowali przedstawienie „Sąd nad papierosami”. Mające na celu podniesienie świadomości uczniów na temat szkodliwości palenia tytoniu i przebywania w dymie tytoniowym. Było to ostatnie zadanie zrealizowane w ramach akcji.

 a  a  a

a  a

Marta Wojtyniak


 

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej

aPrzedstawiciele naszej szkoły odbyli już dwa spotkania ( 07.12 oraz 13.12)  Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu. W środę 13 grudnia 2017, w sali obrad gostyńskiego ratusza odbyło się posiedzenie na którym troje naszych reprezentantów wybranych w wyborach przeprowadzonych 14 listopada: Oliwia Kahlert (6a), Eryk Pazoła (7a) oraz Krzysztof Płatek (7b) dokonało uroczystego ślubowania i stali się radnymi. Po uroczyste przyrzeczeniu pod okiem opiekunów samorządu, a także zastępcy burmistrza – pana Grzegorza Skorupskiego, odbyły się trzy głosowania : na przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza MRM. Każdy z naszych reprezentantów otrzymał parę głosów. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy naszym radnym.

Adam Bartkowiak


 

Promujemy życie wolne od nałogów

aW ramach realizacji programu „Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”, we wtorek 12 grudnia w naszej szkole gościła Pani Hanna Jędrzejewska z Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar” w Lesznie. Przeprowadziła zajęcia z uczniami klasy IV b, V c, VI c, VII c, w czasie których rozmawiali o skutkach stosowania używek (papierosy, e-papierosy, alkohol, dopalacze i inne środki psychoaktywne). Pani Hanna nawiązała bardzo dobry kontakt z uczniami, którzy chętnie wchodzili w rozmowy z prowadzącą, byli aktywni.

a

Marta Wojtyniak


 

„O seksualności w sieci”

aUczniowie klas VI i VII, w ostatnim okresie, mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach pod hasłem: „Seksualność w sieci – trudne pytania – trudne odpowiedzi”. Ich celem było uporządkowanie wiedzy dotyczącej seksualności człowieka oraz znalezienie odpowiedzi na pytania nurtujące młodych ludzi. Zajęcia odbyły się w ramach programu „Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”. Dla uczniów klas VII miały miejsce 23 listopada, natomiast dla uczniów klas VI 7 grudnia. Prowadzącą była Pani Iga Migdalska-Roszak – psycholog, seksuolog. Młodzież szkolna definiowała pojęcie „seksualność”, szukała pozytywnych stron Internetu oraz rozmawiała o zagrożeniach typu: pornografia, pedofilia, „seksting”.

a  a

Marta Wojtyniak


 

Dodatkowe informacje