• Drukuj

Bezpieczne ferie

aTuż przed zimowym odpoczynkiem odbyły się spotkania pedagoga z uczniami klas pierwszych na temat bezpiecznych ferii. Głównym celem był apel o rozwagę w trakcie zabaw w górach na śniegu i lodzie, nie odłączanie się od grupy podczas  wyjazdów oraz przestrzeganie przed zabawami w miejscach niedozwolonych, gdzie może dojść do wypadku. Nie wszyscy uczniowie spędzają czas na wyjazdach w góry, więc poznali zasady  zachowania się w domu podczas nieobecności rodziców. Uczniowie bardzo chętnie dzielili się pomysłami podczas tworzenia kodeksu postępowania w czasie ferii, wskazywali prawidłowe zachowania oraz chętnie wykonali pracę plastyczną! Bartek i Kamil z klas drugich rozdali starszym uczniom kodeksy postępowania, aby skłonić uczniów do refleksji nad własnym postępowaniem oraz życzyć każdemu udanych ferii.

a  a  a

a  a  a

Michalina Grześkowiak