„Śpieszmy się kochać ludzi,

tak szybko odchodzą.”

ks. J. Twardowski

 

Ksawery Kempa – wspomnienie

 

Urodził się 14 listopada 1967 roku w Krotoszynie, gdzie w 1987 r. ukończył naukę w liceum ogólnokształcącym. Następnie kontynuował naukę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Społecznych w zakresie nauczania początkowego. Dyplom magistra nauczania początkowego uzyskał w 1992 r. W roku 1997 ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Matematyki z informatyką.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako nauczyciel nauczania początkowego w Szkole Podstawowej w Pasierbach. 1 września 1993 roku został nauczycielem w Szkole Podstawowej Nr 5 im. ks. Fr. Olejniczaka w Gostyniu jako nauczyciel nauczania początkowego. Po ukończeniu studiów podyplomowych skupił się na nauce matematyki i informatyki. Stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskał 18 lipca 2001 roku. Od 1 lutego 2012 roku pełnił funkcję wicedyrektora szkoły.

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej Ksawery Kempa otrzymał wiele nagród i wyróżnień m.in. Nagrody Dyrektora, Nagrody Burmistrza Gostynia. Był też ekspertem z listy Ministra Edukacji Narodowej wchodzącym w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

W środowisku lokalnym dał się poznać jako społecznik i dobry organizator. Ksawery Kempa był inicjatorem rozbudowy i ustawicznej modernizacji sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyniu. Wprowadzanie najnowszych technologii informatycznych było jego pasją, co w dużym stopniu przełożyło się na polepszenie warunków pracy całej społeczności szkolnej. Ksawery Kempa zapoczątkował wiele innowacji, które miały wpływ nie tylko na rozwój kadry pedagogicznej, ale i uczniów.

Będąc wicedyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks. Fr. Olejniczaka w Gostyniu dał się poznać jako człowiek, który potrafił motywować do działania zarówno pracowników szkoły jak i jej uczniów. W pracy z dziećmi zawsze starał się wyrobić poczucie odpowiedzialności, estetyki, porządku, zdrowej ambicji oraz patriotyzmu.

W dniu 18 marca 2020 roku odszedł od nas wspaniały nauczyciel, wicedyrektor, społecznik. Był dla nas nie tylko wicedyrektorem, ale przede wszystkim kolegą i przyjacielem. Zawsze mogliśmy liczyć na dobre słowo, uśmiech, wsparcie i życzliwość. Taki pozostanie w naszej pamięci.

 

 


 

Dodatkowe informacje