• Drukuj

TRENING KONTROLI ZŁOŚCI

taW naszej szkole 30.10.2015 r., 16.11.2015 r. i 23.11.2015 r. odbyły się spotkania trzech klas III i jednej klasy IV z pracownikiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Panią Marzeną Bojańską. Uczniowie uczyli się jak radzić sobie z trudnymi emocjami. Trening oparty był na bezpośrednich doświadczeniach uczestników. Uczniowie czynnie uczestniczyli w poznawaniu i stosowaniu „Kroków Kontroli Złości” takich jak:

1. Dlaczego się złościłem/am?

2. Co się działo w moim ciele?

3. Co zrobiłem/am, żeby zmniejszyć poziom swojej złości?

4. Jak inaczej pomyślałem/am o sytuacji?

5. Co zrobiłem/am, żeby rozwiązać problem?

Jednocześnie w dniu 16 listopada została przeprowadzona szkoleniowa rada pedagogiczna, na której pani Marzena Bojańska omawiała genezę powstawania agresji wśród dzieci oraz sposoby reakcji i postępowania podczas występowania zachowań agresywnych. Także dnia 25 listopada zostało przeprowadzona prelekcja dla rodziców. Temat był uzupełnieniem spotkań z dziećmi. Pani Marzena Bojańska przedstawiła  jakie są źródła i rozwiązania agresji.

t  t  t

Halina Lenarczyk