• Drukuj

Samarytanie współczesności

a7 listopada 2018 roku po raz drugi w naszej szkole odbyło się spotkanie z wolontariuszami. Zgodnie z podstawą programową klas 7-8 należy kształtować u uczniów umiejętność uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w wymiarze aksjologicznym. W tym roku szkolnym gościliśmy w naszej szkole wolontariuszy z Bonifraterskiego Wolontariatu w Marysinie, „Promyki dobra” z ochronki bł. Edmunda Bojanowskiego w Gostyniu oraz wolontariuszy schroniska NOE. Goście opowiedzieli o zajęciach w schronisku, inni o opiece nad pacjentami w Marysinie oraz o pomocy dzieciom w świetlicy ochronki w Gostyniu. Każdy wolontariusz mówił o swoich zajęciach, odczuciach oraz satysfakcji, jaką daje im niesienie pomocy ludziom oraz zwierzętom. Zaproszeni goście jednoznacznie stwierdzili, że wolontariat to nie tylko obowiązki, ale także przyjemności. Integracja, wspólne zabawy oraz wspólne spędzanie czasu daje wiele satysfakcji i pozwala spojrzeć na pewne sprawy z zupełnie innej perspektywy. Mamy nadzieję, że spotkanie z wolontariuszami na stałe wpisze się tradycję naszej szkoły.

a  a  a

Beata Kopaszewska