Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające

na rok szkolny 2019/2020 do klas I

Postępowanie rekrutacyjne:

Od 4 marca do 15 marca 2019r - w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Granicznej 1, odbędzie się nabór uczniów do klas pierwszych.

22 marca 2019r - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 25 marca do 29 marca 2019r - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – w postępowaniu rekrutacyjnym.

29 marca 2018r - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie uzupełniające:

Od 3 czerwca do 7 czerwca 2019r – nabór wniosków w postępowaniu uzupełniającym.

17 czerwca 2019r - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

Od 17 czerwca do 19 czerwca 2019r - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – w postępowaniu uzupełniającym.

 

Zgłoszenia i wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Sekretariat czynny 7:00 - 15:00

 

REJONIZACJA

zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/320/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 stycznia 2017 r.

 

Przyjmowanie uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 – wymagane dokumenty

 

W Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Granicznej 1,

od 04 marca do 15 marca 2019 r.odbędzie się nabór uczniów do klas pierwszych.

 

Zgłoszenia i wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Sekretariat czynny 7:00 - 15:00

 

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają:

Zgłoszenie dziecka do szkoły – >>pobierz plik<<

Karta informacyjna – >>pobierz plik<<

Zgoda na publikacje danych – >>pobierz plik<<

 

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej od 04 marca do 15 marca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów w dniu 22 marca 2019 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia od 25 marca do 29 marca 2019 r.

 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej - >>pobierz plik<<

 

Załączniki do wniosku potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych:

- Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Gostyń – załącznik nr 1

- Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata – załącznik nr 2

- Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły kandydata osób/y wspierających/ej w zapewnieniu należytej opieki – załącznik nr 3.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia - >>pobierz plik<<

Karta informacyjna                -  >>pobierz plik<<

Zgoda na publikacje danych – >>pobierz plik<<

 

Postępowanie uzupełniające:

Składanie wniosków - 3-7 czerwca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów w dniu 17 czerwca 2019 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia - 17-19 czerwca 2019 r.

 


 

Dodatkowe informacje