REKORD POBITY!

Dnia 16 października włączyliśmy się do akcji prowadzonej w całej Polsce. "Gdy po raz pierwszy ustanawialiśmy ten rekord w 2013 roku w wydarzeniu wzięło udział 83 111 osób z 1 132 instytucji. W tym roku w biciu rekordu wzięło udział 980 instytucji oraz 92 049 osób, które korzystały z 5 411 fantomów!" (cyt. strona fundacji WOSP). Tak wygląda ostateczny wynik bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Nasz wkład to 63 uczniów klas szóstych oraz nauczycieli, którzy w przeciągu 30 minut wykonywali resuscytację ciągłą na dwóch fantomach. Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować ratownikom z WOPR z Gostynia, którzy na czas bicia rekordu udostępnili nam fantom.  "Dziękujemy każdej osobie i instytucji, która podjęła organizacyjny trud i włączyła się w nasze przedsięwzięcie." - mówi Jurek Owsiak, prezes zarządu Fundacji WOŚP.

r


 

Pasowanie Pierwszaków

p14 października 2015 roku w naszej szkole obchodziliśmy wyjątkowe święto – dzieci z klas pierwszych zostały oficjalnie pasowane na uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu. Aby uświetnić to wydarzenie klasy drugie wraz z wychowawczyniami – J. Marcinkowską, E. Szczygieł, A. Nowicką, A. Juskowiak oraz W. Sobczak przygotowały przedstawienie artystyczne. Uczniowie z zaangażowaniem prezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie. Specjalnie dla nowych uczniów drugoklasiści wcielili się w role postaci z baśni i bajek, które wśród kolorowej scenerii, skutecznie przekonały, że „szkołę lubić się da”. Po przedstawieniu artystycznym przyszedł czas na oficjalne ślubowania. Pierwszoklasiści obiecali być dobrymi uczniami SP 5, rodzice zapewnili, iż pomogą dzieciom wypełnić ten obowiązek. Następnie każdy Pierwszoklasista został indywidualnie pasowany na ucznia. Pasowania dokonali dyrektor szkoły p. K. Smektała, wicedyrektorzy szkoły p. K. Kempa, p. M. Rogala, p. pedagog H. Lenarczyk, przedstawiciele Rady Osiedla Pożegowo – p. E. Marszałek, członek Rady Rodziców – J. Klupś oraz p. J. Małecka. W uroczystościach ze wzruszeniem uczestniczyli rodzice, dziadkowie. Dziękujemy wszystkim za tłumne przybycie. Pierwszoklasistom życzymy sukcesów w szkole!

p  p  p

 p  p  p 

p  p  p

p  p  p

p  p

Agnieszka Nowicka

Fot. dzięki uprzejmości pana Sebastiana Frosta


 

JUŻ W PIĄTEK O GODZINIE 12:00

 

 

 


 

Z wizytą u Posejdona

pPosejdon, w czasie pobytu na uczcie u Okeanosa, zakochał się w jego córce Amfitrycie. Niezwłocznie udał się więc do jej ojca, aby poprosić o rękę pięknej okeanidy. Okeanos zgodził się, lecz Amfitryta odmówiła. Bała się Posejdona. Zasmucony bóg morza wrócił do swego podwodnego domu. Z pomocą przybył mu delfin. Popłynął do Amfitryty i opowiedział jej o cudownym pałacu Posejdona. To właśnie opowieść delfina stałą się inspiracją dla uczniów klas 5, którzy przygotowali makiety przedstawiające pałac ukryty w głębinie morza. Chcąc podzielić się swymi wyobrażeniami, przygotowali wystawę prezentującą posiadłość Posejdona. A jak sobie wyobrazili pałac władcy mórz? Popatrzcie.

p  p  p

Beata Kopaszewska


 

Wielkie czytanie w szkole.

Środa – 7 października

cDzisiaj w klasach 1-6 nauczyciele czytali uczniom książki. Osoby uczące w klasach 1-3 czytały fragmenty uczniom klas 4-6, a uczący w klasach 4-6, czytali klasom młodszym. Dzieci bardzo uważnie słuchały. Na zakończenie maluchy mogły wykonać rysunek dotyczący książki. Wszyscy uczniowie mogą wypożyczyć książki, czytane na lekcji. Akcja będzie prowadzona cyklicznie. Co miesiąc pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście, będą czytali dzieciom inne książki. Wszystkie lektury pochodzą z księgozbioru biblioteki szkolnej.

 

c  c  

Jolanta Małecka


 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

rrW ciepłej atmosferze poranka dnia 1 września, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po wprowadzeniu sztandary szkoły, odśpiewaniu hymnu narodowego oraz hymnu szkoły usłyszeliśmy wiersz wydeklamowany przez drugoklasistę Julka Kuśnierka. Po chwili zabrał głos przewodniczący Rady Samorządu Szkolnego Bartosz Bielka. Bartek przywitał wszystkich zebranych, a w szczególności pierwszoklasistów, najmłodszych uczniów i najliczniejszych. Widok tak dużej liczby uczniów musiał ucieszyć panią Dyrektor, która jako gospodarz także powitała w swoim imieniu wszystkich obecnych. Przedstawione zostały zmiany jakie miały miejsce w szkole podczas dwóch miesięcy. Następnie wychowawcy klas II-VI udali się do klas w celu omówienia spraw bieżących. Najmłodsi uczniowie mogli poznać swoje wychowawczynie i także zapoznać się z rozmieszczeniem klas w szkole. Życzymy wszystkim uczniom samych sukcesów i jak najmniej porażek i rozterek.

rr  rr  rr


 

Dodatkowe informacje