Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu

Szkoła Podstawowa nr 5 im. ks. Fr. Olejniczaka w Gostyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2019-02-27
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-08-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mikołaj Rogala – wicedyrektor szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 65 572 32 16

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Dostępność architektoniczna

 1. – jedno wejście główne (ze schodami z podjazdem  dla osób z niepełnosprawnościami, nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące)
  – trzy wejścia/wyjścia ewakuacyjne od strony ul. Granicznej (jedno z nich przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnościami),
  – cztery wejścia/wyjścia ewakuacyjne od strony boiska, gdzie trzy z nich są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
 1. Budynek ma trzy kondygnacje (przyziemie, parter, piętro). Poruszanie się między kondygnacjami w części budynku umożliwia winda z informacją głosową.
 2. Sekretariat oraz gabinet dyrektora szkoły znajdują się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego od strony ul. Granicznej, prowadzą do nich schody z podjazdem. Pomieszczenia biurowe w sekretariacie i gabinet dyrektora nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 3. Pokoje nauczycielskie znajdują się na piętrze. Sale lekcyjne znajdują się na wszystkich kondygnacjach.
  Szatnie przy salach sportowych znajdują się w przyziemiu.
 4. Środkowe wejście od strony boiska pozwala na dostęp do windy.
 5. Biblioteka znajduje się na parterze z wejściem zewnętrznym.
 6. Świetlica szkolna oraz sale gimnastyczne znajdują się na poziomie przyziemia.
 7. W budynku na każdej kondygnacji (parter, piętro, przyziemie) znajdują się korytarze,
  po których poruszać się mogą osoby na wózkach inwalidzkich.
 8. W budynku są cztery toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ( jedna w pobliżu sali sportowej przyziemie, trzy na każdym poziomie budynku pobliżu sal lekcyjnych).
 9. Do budynku szkoły i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a. Na terenie szkoły nie ma tłumacza języka migowego.
 11. W szkole można złożyć wniosek o udzielenie pomocy w dostępności do placówki
  (wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce – Programy – Dostępna Szkoła, a druk wniosku można otrzymać w sekretariacie).

Inne informacje i oświadczenia

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - SP 5 - tutaj