ZNAM SWOJE PRAWA

W październiku uczniowie klasy 6b i c wzięli udział w akcji organizowanej przez UMiG Gostyń. Jej celem było uświadomienie dzieciom, że każdy z nich ma swoje prawa, które powinny być przestrzegane nie tylko przez dorosłych, ale także przez ich rówieśników. Powyższa akcja skupiła się na pięciu prawach (prawo do informacji, odpoczynku, prywatności, wyrażania swoich poglądów oraz prawo do ochrony przed przemocą). Udział w tym przedsięwzięciu dał możliwość dogłębnego przeanalizowania zagadnień, takich jak: nieodpowiednie zachowanie uczniów względem siebie, agresja słowna ( obrażanie, przezywanie) oraz fizyczna, umyślne naruszanie prywatności (niszczenie rzeczy, uderzenie). Omówienie poszczególnych praw umożliwiło wskazanie uczniom na zachowania, które wpływają na brak poczucia bezpieczeństwa. Dzięki udziałowi w akcji każdy uczeń mógł wyrażać swoje opinie, marzenia, poglądy, poruszać tematy dla nich ważne. Uczniowie z zaangażowaniem podeszli do wypełniania powierzonych im zadań. Efektem ich pracy było stworzenie Drzewa Praw Dziecka, które wyeksponowane zostało na głównym korytarzu. Uczniowie na kolorowych, jesiennych liściach wypisali to, co jest dla nich istotne, a co obrazuje przedstawione i omówione z nimi prawa. Oprócz tego uczniowie klas 6 przygotowywali się do happeningu. W czasie lekcji do dyspozycji wychowawcy wykonywali plakaty, które obrazują przypisane im prawo dziecka. Każda grupa odpowiedzialnie podeszła do wykonywania powyższego działania. Zakończeniem powyższej akcji było przygotowanie, przy współudziale rodziców, koszulek z wypisanym prawem dziecka oraz krótkiego przedstawienia.

Beata Kopaszewska


 

Dodatkowe informacje