No i się zaczęło!

Powstał wolontariat na rzecz zwierząt. Grupa uczniów z klasy szóstej zadeklarowała chęć przystąpienia do wolontariatu Gostyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt NOE. W lutym 2017 r. odbyło się pierwsze informacyjne spotkanie. Uczniowie poznali na czym polega praca na rzecz Stowarzyszenia oraz obowiązujące zasady bhp w schronisku dla zwierząt.

Alicja Jerszyńska


 

Dodatkowe informacje