GOSTYŃ

W południowo - zachodniej części województwa wielkopolskiego, w odległości 70 km od stolicy Województwa - Poznania leży Gostyń. Miasto powiatowe, liczące ponad 30 tys. mieszkańców. W Gostyniu mieszczą się szkoły średnie, podstawowe oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia. W północno-zachodniej części miasta mieści się nasza szkoła-Szkoła Podstawowa nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka (założyciela pierwszego w Gostyniu Gimnazjum).

SZKOŁA

Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w SP 5 dnia 1.09.1993 roku. Uczęszczały do niej dzieci z osiedla Pożegowo, ulic Poznańskiej, Starogostyńskiej i Granicznej. Naukę rozpoczęło 250 dzieci, które utworzyły 11 oddziałów klasowych, od klasy pierwszej do czwartej. Grono pedagogiczne tworzyło 15 nauczycieli oraz 5 pracowników administracji i obsługi.

Uroczyste otwarcie szkoły odbyło się 23 września 1993r. Oficjalnego przecięcia wstęgi, w obecności w obecności zaproszonych gości, dzieci oraz rodziców dokonali Jerzy Woźniakowski – burmistrz Gostynia, Leszek Szczepaniak – kierownik Delegatury Zamiejscowej Kuratorium Oświaty w Gostyniu oraz dyrektor placówki Marek Smektała. Nową szkołę poświęcił proboszcz parafii św. Małgorzaty – ksiądz Artur Przybył.

 boisko  front  otwarcie

 VIP  pierwsiu czniowie

 

Dodatkowe informacje