MEDAL PRZYJACIELA SZKOŁY

  

Kolejne 5 lat minęło od ostatnich obchodów lecia szkoły. W roku szkolnym 2018/2019 hucznie obchodziliśmy 25-lecie szkoły. Sama uroczystość była wspaniałym uświetnieniem ćwierć wieku istnienia naszej "Piątki". Pierwszy raz w 2013 roku został przyznany medal "Przyjaciela Szkoły". Do grona 22 odznaczonych dołączyło kilka osób, które otrzymały medal w kategorii indywidualnej oraz dołączyło kilka firm i instytucji co było nowością w stosunku do wcześniej nagrodzonych.

Medal w czasie 25-lecia szkoły w kategorii indywidualnej otrzymali:

Jerzy Kulak

Robert Marcinkowski

Wojciech Czemplik

Karolina i Daniel Bielka

 

w kategorii  instytucji:

firma Ardagh Glass S.A.,

Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”,

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera i Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu.

 

W 2013 roku, w związku z obchodami 20 – lecia szkoły, dyrekcja oraz pracownicy po raz pierwszy przyznali medale związane z nadaniem tytułu „Przyjaciela Szkoły”. Wyróżnienie to otrzymały osoby, które bezinteresownie działały i nadal działają na rzecz placówki przyczyniając się do jej rozwoju.

Od początku swojej działalności Zespół do Spraw Promocji Szkoły dostrzegał potrzebę uhonorowania osób, które angażują się w życie „Piątki”. Przewodnicząca zespołu p. Ewa Kuśnierek zaproponowała nazwę wyróżnienia – „Przyjaciel Szkoły”, która spotkała się z aprobatą grona pedagogicznego. Projektem i wykonaniem medalu zajął się p. Marcin Kuśnierek.

Doskonałą okazją do wręczenia po raz pierwszy odznaczeń „Przyjaciel Szkoły” okazały się obchody    20 – lecia istnienia placówki. W związku z tym, że wydarzenie to miało miejsce po raz pierwszy w historii szkoły, nabrało podniosłego i wyjątkowego charakteru. W obecności zaproszonych gości, rodziców, uczniów oraz pracowników szkoły medale odebrali:

                Berlińska Dorota

                Bielka Monika

                Dziedzic Iwona i Leszek

                Giermaziak Małgorzata i Piotr

                Horowski Włodzimierz

                Kaczmarek Jolanta i Andrzej

                Kaczmarek Kazimierz

                Kaczmarek Maria

                Kuśnierek Marcin

                Łapka Andrzej

                Marszałek Eugeniusz

                Saczko Stanisław

                Smektała Marek

                Szafraniak Jerzy

                Szczepaniak Leszek

                Szczepecki Wojciech

                Tomaszewski Jan

                Waleński Stanisław

                Wolniewicz Stefan

                Woźniak Henryk

                Woźniakowski Jerzy

                Wrocławski Łukasz

 

 


 

 

 Patron Szkoły Ksiądz Franciszek Olejniczak

 

 

Franciszek Olejniczak urodził się 4 października 1877r. w Poznaniu w wielodzietnej rodzinie jeżyckiego cieśli. Już w pierwszym roku życia chorował kilkakrotnie na zapalenie płuc. Jako 5-letni chłopiec zaczął uczęszczać do Szkoły Elementarnej, później do Miejskiej Szkoły Obywatelskiej i w 1893r. przyjęto go do Gimnazjum im. Marii Magdaleny w Poznaniu. Ze szkoły został rychło usunięty przez władze pruskie za prowadzenie polskiej pracy patriotycznej. Naukę kontynuował w Kołobrzegu i Białogardzie, gdzie w 1899r. uzyskał świadectwo dojrzałości. W latach 1899 – 1904 odbył studia filozoficzno – teologiczne w Poznaniu, po czym otrzymał nominację na wikariusza w Gostyniu. Odtąd przez 60 lat z niezwykłą gorliwością służył temu miastu i jego mieszkańcom. Zasadniczą strefą działalności ks. Fr. Olejniczaka w Gostyniu była jego długoletnia działalność społecznikowska oraz praca pedagogiczna. Już w latach 1904 – 1918 aktywnie działał w różnych gostyńskich stowarzyszeniach społeczno – zawodowych i oświatowych, wyróżniając się zwłaszcza na niwie wychowania patriotycznego. Zaraz po zakończeniu I wojny światowej prowadził dzieło spolszczenia tutejszej szkoły powszechnej. Jako nauczyciel miejscowego Gimnazjum Miejskiego w 1921r. wysunął projekt budowy ze składek społecznych nowego gmachu gimnazjum, pozyskując dla tej inicjatywy rzadko spotykane moralne i materialne wsparcie szerokich kręgów mieszkańców Gostynia i okolicy. W 1924r. otwarto okazały gmach gimnazjum a ks. Franciszek Olejniczak został jego dyrektorem. Pod jego kierownictwem placówka ta uzyskała bardzo wysoką rangę wśród wielkopolskich szkół średnich, szczycąc się nowoczesnymi metodami nauczania i oryginalnymi formami realizacji celów wychowawczych. Ze względu na słabnący wzrok w 1933r. ks. Olejniczak odszedł ze szkolnictwa, nie zaprzestając jednak prac społecznych na rzecz środowiska. Okres okupacji przeżył w Poznaniu, represjonowany wielokrotnie przez hitlerowców. Po wyzwoleniu wrócił do Gostynia i mieszkał tu do śmierci. Mimo całkowitej utraty wzroku wznowił owocną działalność społeczną. Należał do grona inicjatorów odbudowy zniszczonego przez okupantów gmachu gimnazjum. Jego ostatnią inicjatywą o zasięgu ogólnokrajowym, której realizacji nie doczekał, była idea budowy w Warszawie domu starców im. Matysiaków. Zmarł 2 listopada 1965r. Popularny “ ksiądz radca” cieszył się wśród gostynian wielkim autorytetem. Był człowiekiem wielkiego serca, cechował go wielki humanitaryzm, tolerancja oraz trzeźwość w ocenie lokalnej rzeczywistości polityczno – gospodarczej.

 

W dniu 28 maja 1999 roku Rada Miejska w Gostyniu podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyniu, a jej wykonanie powierzyła dyrektorowi szkoły.

W dniu 19 czerwca 1999 roku odbyła się doniosła uroczystość nadania imienia szkole.

  dyrektor  Burmistrz 

uczniowie  prezenty

wpisy

 

 

Dodatkowe informacje