BILANS 2018

Bilans jednostki budżetowej

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja o wzajemnych zależnościach i zobowiązaniach

 

 

Informacja dodatkowa do

Sprawozdania finansowego Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka

Załącznik nr 1

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4-5

Tabela 6

Tabela 7

Tabela 8

Tabela 9

Tabela 10

Tabela 11

Tabela 12

Tabela 13

Tabela 14


 

 

Dodatkowe informacje