Dyrekcja

mgr Katarzyna Smektała

(KS)

Dyrektor Szkoły
nauczyciel dyplomowany

nauczanie zintegrowane,
terapia pedagogiczna 
oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą, nadzór pedagogiczny

mgr Beata Kopaszewska

(BK)

Wicedyrektor Szkoły
nauczyciel dyplomowany

język polski, bibliotekoznawstwo z organizacją i zarządzaniem, oligofrenopedagogika, organizacja i zarządzanie oświatą

mgr Mikołaj Rogala

(MR)

Wicedyrektor Szkoły
nauczyciel dyplomowany

wychowanie fizyczne, instruktor piłki nożnej, instruktor unihokeja, instruktor Nordick Walking, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, organizacja i zarządzanie oświatą

 

 

             

Nauczyciele uczący w klasach IV-VIII

Imię i nazwisko

Stopień awansu zawodowego

Specjalność

mgr Bogumiła Gano

(BG)

dyplomowany

język polski, język angielski, terapia pedagogiczna

mgr Beata Kopaszewska

(BK)

dyplomowany

język polski, bibliotekarstwo, oligofrenopedagogika

mgr Magdalena Woźniakowska

(MW)

dyplomowany

język polski, oligofrenopedagogika

mgr Magdalena Gorwa-Miś

(MG)

dyplomowany

historia, wychowanie fizyczne
oligofrenopedagogika

mgr Ewa Kuśnierek

(EK)

dyplomowany

muzyka, plastyka, technika

mgr Alicja Jerszyńska

(AJ)

dyplomowany

biologia, chemia, przyroda
oligofrenopedagogika

mgr Katarzyna Tyrzyk

(KT)

dyplomowany

chemia, przyroda, matematyka, informatyka

mgr Hanna Szczepecka

(HS)

mianowany

chemia, przyroda, matematyka, fizyka

mgr Damian Kabała

(DK)

dyplomowany

wychowanie fizyczne, instruktor piłki nożnej, instruktor pływania, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

 mgr Adam Bartkowiak

(AB)

kontraktowy 

historia, technika 

mgr Edyta Radomska

(ER)

dyplomowany,

wychowanie fizyczne, informatyka, instruktor pływania, instruktor piłki siatkowej, instruktor aerobiku, instruktor jazdy na rolkach

Szymon Tyrzyk

(ST)

dyplomowany

religia

mgr Agnieszka Tokarska

(AT)

kontraktowy

edukacja wczesnoszkolna, filologia polska

mgr Barbara Carvalho

(BC)

dyplomowany

język angielski

mgr Marta Kaczmarek

(MK)

dyplomowany

język angielski

mgr Marta Wojtyniak

(MW)

mianowany

pedagog, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, terapia pedagogiczna, edukacja wczesnoszkolna

mgr Lidia Dudkiewicz

(LD)

dyplomowany

język angielski

mgr Krzysztof Dudkiewicz

(KD)

dyplomowany

chemia, fizyka, przyroda, informatyka, matematyka

mgr Justyna Jakubowska

(JJ)

dyplomowany

geografia, WOS

mgr Jolanta Fajczyk

(JF)

kontraktowy

przyroda, logopedia

mgr Izabela Nowak

(IN)

dyplomowany

język niemiecki

mgr Natalia Kolan

(NK)

kontraktowy

informatyka, matematyka

Marzena Michnowska

(MM)

kontraktowy

edukacja wczesnoszkolna, plastyka, sztuka

mgr Agnieszka Białas

(BI)

kontraktowy

bibliotekarstwo

Wabiński Łukasz

(ŁW)

mianowany

wychowanie fizyczne, technika

mgr Agnieszka

Zaremba-Gaszek

(AZ)

dyplomowany

wychowanie fizyczne,

przyroda

mgr Karolina Kaczmarek

(KC)

kontraktowy

język polski

mgr Weronika Janus

(WJ)

kontraktowy

edukacja wczesnoszkolna, pedagog - pedagogika wychowawczo-opiekuńcza

 

Sandra Kubiak

(SK)

kontraktowy

język polski

mgr Natalia Kokocińska

(KI)

kontraktowy

matematyka

mgr Katarzyna Gendera

(GE)

kontraktowy

fizyka

mgr Sarbinowska Jagoda

(SA)

kontraktowy

język polski

                                                             

Dodatkowe informacje