Organami Szkoły są:

1. Dyrektor Szkoły;
2. Rada Pedagogiczna;
3. Samorząd Uczniowski;
4. Rada Rodziców.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkoły zawarte są w statucie.

Dodatkowe informacje